Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Välkommen till Younic Terapi & Vägledning

Livet innebär för oss alla någon gång förändringar, förluster och svårigheter som berör oss på ett djupare plan. Det kan röra sig om allt ifrån en skilsmässa, en fysisk el känslomässig utbrändhet, utanförskap, sorg, svek, sjukdom, el någon annan smärtsam upplevelse som gör att vi hamnar i en personlig kris. Ibland leder denna till psykisk ohälsa som tex, nedstämdhet, ångest, oro och stress. Det kan vara svårt att på egen hand ta sig genom vissa skeenden och då kan det hjälpa att tala med en professionell samtalsterapeut.

Kanske bär du på en längtan efter att få utveckla dig själv som människa och få tillgång till dina bästa förutsättningar. Du kanske önskar öka din självkänsla, stärka ditt självförtroende eller förändra saker i din tillvaro på det inre eller yttre planet. 

Här nedan kan ni fördjupa er inom de arbetsområden som jag erbjuder inom samtalsterapi.

 

Nedstämdhet / Depression

Nedstämdhet är ett tillstånd vi alla hamnar i någon gång under vårt liv, det är naturligt och handlar oftast om livsomställningar och övergångar av olika slag som vi ska förhålla oss till på nytt.

/fokusomraden/livsomstallningar/

Livsomställning / Livskris

När tryggheten och tilltron rubbas till oss själva, våra medmänniskor eller livet självt.

/fokusomraden/livsomstallningar/

Självkänsla & självförtroende

Att ha god självkänsla innebär att ha god kännedom, grundinställning och uppfattning om vem du är, att veta vad du bär för och stå grundad i detta trots yttre påfrestningar.

Läs mer

Sorgebearbetning

Att känna sorg är en helt sund känsloreaktion på en förlust av något som betytt mycket för oss.

Läs mer

Ensamhet / Utanförskap

Upplever du en känsla av att inte tillhöra, inte passa in eller inte få vara med?

Läs mer

Identitet

Längtar du efter en ökad förståelse för dig själv, varför du är som du är, agerar som du gör, känner som du känner och tänker som du gör?
Vill du förstå dina val i livet och vad som ligger bakom dem?

/fokusomraden/identitet/

Destruktiva livsmönster

Upplever du att du har återkommande beteenden, reaktioner eller ageranden som ställer till det för dig, påverkar dina relationer eller din psykiska / fysiska hälsa negativt eller begränsar din utveckling?

/fokusomraden/destruktiva-livsmonster/

Kroppen

Psyke och Soma är grekiskans ord för Själ och Kropp. Psykosymatiska besvär är helt enkelt kroppsliga besvär som helt eller delvis har sin grund i psykiska mekanismer.

Läs mer

Mobbning

Oavsett om du råkat ut för detta oacceptabla fenomen i din barndom, dina tonår eller ditt vuxenliv påverkas din självbild, självkänsla och självtillit. Dina sociala och känslomässiga mönster präglas av det du utsatts för.

Läs mer

Psykisk misshandel

Psykisk misshandel skadar din självkänsla, självbild och självtillit allvarligt.

/fokusomraden/psykisk-misshandel/

Ångest / Oro

Ångest är stark oro och rädsla och kan i vissa fall övergå i panik. Den kan vara situationsbetingad, generell eller komma i attacker.

/fokusomraden/angest-oro/

Livsstilsförändrinar

Livsstilsförändringar är precis vad ordet ger uttryck för, att man förändrar sitt sätt att leva. Antingen bryter du en vana, lägger till eller tar bort något.

fokusomraden/livsstilsforandringar/

Livsmanus

Ibland kan vi vakna upp i vår tillvaro och undra hur vi egentligen hamnade där, vi kanske plötsligt ifrågasätter våra val av yrke, partner, umgängen, boende och livsstil.

/fokusomraden/livsmanus/

Trauma / Kris

Med varsam hand möter terapeuten dig i den fas du befinner dig. Är du inte redo att berätta och tala om din upplevelse ska detta inte forceras.

/fokusomraden/trauma-kris/

Stress / Utbrändhet

En stressreaktion är en naturlig hjälpreaktion, där du ska få extra vakenhet energi och skärpta sinnen, tex när du behöver klara av något svårt, är i fara, etc.

/fokusomraden/stress-utbrandhet/

Kontakta mig

Kontakta gärna mig om du vill veta mer om hur jag kan hjälpa dig.

/kontakt/

Har du några frågor om hur vi kan hjälpa dig?

Känn dig trygg

Jag har ett genuint intresse och respekt för varje människas högst individuella resa. Utbildad i att se hela dig. Med tankar, känslor, kropp och själ som en helhet. Det är viktigt för mig att möta dig med stor närvaro, empati samt fördomsfrihet. Du ska känna dig trygg med att jag frigör mig från egna värderingar och föreställningar inför vårt möte för att kunna möta dig förutsättningslöst. Att se bakom och bortom, fasader, attityder och försvar som vi lagt på oss under livets gång och inte alltid är medvetna om att vi har, är en del av mitt arbete.

Jag är Diplomerad Samtalsterapeut och Dipl. Samtalscoach. Utbildad vid HumaNova PsykosyntesUniversitet. Utbildningen innefattar 4 års fördjupning i psykologi och samtalsmetodik och inkluderar en basutbildning i Integrativ Psykoterapi (steg 1)

 

 

 

Läs mer om mig

Jag heter Elisabeth Gemback och är grundare till
YOUNIC TERAPI
Jag har ett genuint intresse och respekt för varje människas högst individuella resa. Utbildad i att se hela dig. Med tankar, känslor, kropp och själ som en helhet.

Läs mer

Psykosyntes

Psykosyntesen är en utvecklingsorienterad psykologi där man fokuserar på det friska hos människan. Istället för att se våra personliga svårigheter som begränsningar ser man våra brister och tillkortakommanden som en stor utvecklingspotential.

Läs mer

Kontakta mig för rådgivning

YOUNIC TERAPI ligger i närheten av Triangeln, tåg och buss stannar i närheten och parkeringsmöjlighet finns enkelt i P-huset korpen på Norra Skolgatan el direkt utanför på Spångatan.

Läs mer