Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Destruktiva livsmönster

Upplever du att du har återkommande beteenden, reaktioner eller ageranden som ställer till det för dig, påverkar dina relationer eller din psykiska / fysiska hälsa negativt eller begränsar din utveckling?

Under perioder av vår uppväxt kan inte alltid våra behov tillfredsställas och tillgodoses av vår omgivning. Det kan handla om att våra föräldrar varit upptagna med en egen personlig kris, relationell kris, ekonomisk kris, missbruk, psykisk ohälsa eller av någon annan anledning inte haft förmågan att möta oss. Det kan handla om behov av bekräftelse, trygghet, respekt, samhörighet, närhet, förståelse, mm.

Vi finner då ut egna strategier för att kompensera saknaden av det uteblivna. Det nya beteendet fungerar som ett slags överlevnadsmönster.

Genom att göra si eller så kan jag…  få beröm, uppmärksamhet, uppskattning, bli lämnad i fred, bli sedd, skydda mig, bli respekterad, slippa känna mig ensam osv.

Beteendet gynnar oss till en början och följer sedan med oss upp i vårt vuxna liv som en del av vår personlighet. Något vi oftast inte ifrågasätter eller reflekterar över för än vi upptäcker att det på olika vis begränsar oss i våra vuxna relationer, situationer och utveckling.

I samtalsterapin synliggör vi behovet bakom ditt beteende och identifierar var ditt mönster härstammar ifrån. Detta ger dig ökad medvetenhet och självinsikt vilket medför att du lättare kan förändra ditt mönster. Målet är att, förutom att du fått ökad förståelse för dig själv, ska kunna styra över ditt eget beteende och välja hur du vill agera istället för att agera impulsivt utan medvetenhet. Att få stöd och vägledning till att kunna förändra destruktiva livsmönster ger en känsla av frihet och ökad livskvalite´.

Du ska vara regissören i ditt eget liv!