Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Stress / Utbrändhet

En stressreaktion är en naturlig hjälpreaktion, där du ska få extra vakenhet energi och skärpta sinnen, tex när du behöver klara av något svårt, är i fara, etc.

Fysisk stress kan uppstå när tiden inte räcker till för att hinna med det du ska åstadkomma på arbetet el i hemmet. Du går ständigt med känslan av att ligga steget efter och det kan upplevas som att du succesivt börjar tappa kontrollen, glömma saker, hasta igenom saker, etc.

Psykisk stress kan uppstå när du upplever att dina inre resurser inte räcker till för att hantera en pågående situation. Det kan röra sig om känslomässiga svårigheter att hantera tex en kränkning, ekonomisk kris eller att stå inför någonting där utvägen är oviss. Du bär ständigt oron med dig och har svårt att koppla ned tankeverksamheten. En vanlig känsla är vanmakt och du kan uppleva dig låst ofri och jagad.

Både fysisk och psykisk stress kan leda till utbrändhet.

Utbrändhet är när kropp el psyke inte fått möjligheten att återhämta sig.

När det uppstått en obalans mellan parasympatiska och sympatiska nervsystemet. Om stressfaktorerna i ditt liv blir för många och får pågå under för lång tid utan att du tagit till dig de varningstecken som din kropp och psyke signalerat till dig blir du tillslut utmattad. Det är ett tillstånd som kan vara svårt att ta sig ur på egen hand.

Du kanske märkt signalerna men levt med en situation du inte själv kunnat påverka.

Stresshantering fokuserar på att:

  • identifiera dina stressfaktorer
  • kartlägga din situation och bakomliggande orsaker
  • titta på dina ev sårbarheter för vissa situationer och kraven du har på dig själv
  • mindfullnessövningar
  • fysiska avslappningsövningar , andning
  • din förmåga att sätta gränser och lyssna på dina behov
  • stärka dina tillgångar och resurser

Utbrändhet kan vara svårt att leva med och man kan ofta känna en sorg över att inte längre känna igen sig själv som den man alltid varit. Bilden man har av sig själv stämmer inte längre överens med verkligheten. Energireserven är slut, det går inte att styra över, saker man klarat av i hela sitt liv kan plötsligt bli svåra och tom omöjliga.

Samtalsterapin med sin syn på människan som en helhet där fokus ligger på samspel mellan våra sinnen kropp och själ blir ett fint redskap på din väg tillbaka mot din fulla kraft, glädje och kreativitet