Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Sälvkänsla / Självförtroende

  • Är du tillfreds med dig själv och vet vad du bär för? 
  • Känner du tillit och trygghet till dig själv och dina förmågor?
  • Kan du hantera andras omdömen om dig, kritik och ifrågasättningar?
  • Gör du val utifrån dina egna behov och din egen vilja?

Självkänsla.

Att ha god självkänsla innebär att ha god kännedom, grundinställning och uppfattning om vem du är, att veta vad du bär för och stå grundad i detta trots yttre påfrestningar.

En sund självkänsla är en inneboende upplevelse att du duger som du är, det blir lättare att känna vad du kan och inte kan påverka, vad som är ditt och vad som är andras. En sund känsla för dig själv med mindre sårbarhet för livets svårigheter.

Att under din barndom och uppväxt få uppleva av dina närstående att du blir sedd, bekräftad och uppskattad för den du naturligt är och inte för det du gör eller det någon annan vill att du ska vara, är en god grund för att utveckla en sund och god självkänsla.

En låg självkänsla gör dig mer sårbar i livet. Du upplever oftare att negativa saker  har med dig att göra och positiva saker som sker har med andra att göra.

Låg självkänsla kan göra dig mer påverkbar för andras tyckande så kallat – omvärldsberoende. Du känner in vad andra förväntar sig av dig för att uppfylla detta i hopp om att känna dig bekräftad och tillfreds snarare än att agera utifrån din egen inre känsla. Denna har du förmodligen inte lärt dig att lita till. Du lever inte utifrån dig själv och din egentliga potential.

Att ha en låg självkänsla kan vara som att ständigt bära på en känsla av att man är fel, gör fel och ha lätt till att känna skuld och skam. I relationer kan du bli överdrivet beroende av den andres bekräftelse eller tvärtom överdrivet självupptagen och distanserande i hopp om att dölja din inre otrygghet.

En dålig självkänsla är jobbigt att leva med. Du kanske inte haft goda förutsättningar från början att utveckla den eller har den brutits ned under längre ogynnsamt klimat tex en osund relation.

Självförtroende.

Förväxlas ofta med självkänsla men är inte samma sak, dock har de ofta samband med varandra. Självförtroende är din tilltro till din egen förmåga gällande prestationer inom olika områden. Tex kan du ha gott självförtroende inom idrott men sämre självförtroende när det kommer till att knyta sociala kontakter.  

I samtalsterapi får du möjlighet att att öka din medvetenhet om dig själv genom att synliggöra mönster som vidmakthåller den bristande självkänslan och möjlighet att pröva nya förhållningssätt. Vi kan också titta på ursprunget till den och vilka sanningar du bär med dig som kanske egentligen kan ifrågasättas om dig själv.

Målet är att du ska kunna leva ett liv där du känner full tillit till dig själv ditt värde och dina förmågor, fri trygg och självförverkligande!