Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Kroppen

Psyke och Soma är grekiskans ord för Själ och Kropp.

Psykosymatiska besvär är helt enkelt kroppsliga besvär som helt eller delvis har sin grund i psykiska mekanismer.

Obearbetade trauman, nedtryckta känslor och psykisk ohälsa visar sig ofta även som kroppsliga besvär.  

Exempel på detta kan vara:

  • sömnrubbningar
  • huvudvärk
  • muskelspänningar
  • magbesvär
  • hjärtklappning, högt blodtryck
  • hormonella förändringar
  • viktökning / minskning   

Det faktum att sambandet mellan kroppen, tankar, känslor och beteenden är ett så pass outforskat område i västvärlden öppnar för hoppfulla möjligheter inom framtidens vård. Det är mycket troligt att man inom en ganska snar framtid kommer att betrakta vår tidigare uppdelning i kropp och själ som väldigt stelbent och oändamålsenlig.

Genom terapi kan du bearbeta trauman och svåra upplevelser, få utlopp för nedtryckta känslor, kartlägga negativa mönster och finna redskap som kan hjälpa din kropp att återhämta sig och läka. Ibland kan samtalsterapin i samverkan med tex massage, sjukgymnastik, akupunktur eller annan smärtlindring eller behandling vara gynnsamt.

Vi använder oss av olika metoder övningar och redskap för att öka din kroppskännedom och lyhördhet för samspelet med din kropp.