Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Ångest / Oro

Ångest är stark oro och rädsla och kan i vissa fall övergå i panik.

Den kan vara situationsbetingad, generell eller komma i attacker.

Gemensamt brukar vara att individen upplever att hennes fundamentala behov hotas så som trygghet, gemenskap, frihet, etc

Ångest kan också utlösas av en kattastroftanke av något slag om framtiden eller av en plats person el situation som påminner om och triggar igång minnen av en obearbetad mycket svår tidigare upplevelse. Ibland vet man inte vad orsaken till sin ångest är, man kanske har den med sig ända från barndomen.

Att leva med ångest kan vara ett handikapp som ofta begränsar ditt liv på olika vis genom att du undviker det som framkallar obehaget.

Inte sällan tillkommer förväntansångest som är en ångest för att ångesten ska komma. Har du upplevelser av att inte kunna tackla din ångest el få stöd i den kan den bli värre, för varje sådan erfarenhet blir nästa ångestskov mer skrämmande.

Har du haft ångest vet du att känslor som maktlöshet, skräck, förtvivlan och livrädsla uppfyller sinnena och påverkar på alla plan. Ångest är tärande på kropp och själ och nära relationer och kan i vissa fall leda till utbrändhet och depression.

I terapi jobbar vi på olika vis med ångest och anpassar den efter dina behov.

Exempel kan vara:

  • Vi talar om hur just din ångest yttrar sig, påverkar dig, ditt liv och dina relationer
  • Insikt i vad som sker vid ångest fysiologiskt, psykologiskt och mentalt.
  • Olika redskap som kan hjälpa dig i den akuta fasen av din ångest
  • Undersöker orsaken till din ångest för ökad medvetenhet
  • Bearbetning av ev trauma,
  • Förebyggande åtgärder som gynnar och inte förstärker el begränsar
  • Exponering (i de fall det kan gynna)
  • Stöd att acceptera och leva med sin ångest

Vad som utlöser ångest är individuellt, gemensamt är att du upplevt dig utsatt på ett vis som gjort att du känt maktlöshet, otrygghet och utom kontroll över din fysiska, sociala eller psykologiska säkerhet.

Din anledning kan vara hur liten el stor som helst el helt osynlig.

Du ska inte behöva vara ensam med din ångest. Det finns utvägar!