Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Identitet

Vem är Du?

Vem vill Du vara?

Vem tror andra att du är?

Vem kan du bli?

Längtar du efter en ökad förståelse för dig själv, varför du är som du är, agerar som du gör, känner som du känner och tänker som du gör?

Vill du förstå dina val i livet och vad som ligger bakom dem?

Ibland kan man känna sig osäker på vem man egentligen är, kanske har man tidigt i livet lärt sig att anpassa sig efter andras behov och inte fått möjlighet att utveckla sina individuella förutsättningar.

Kanske bär du på en längtan efter att:

  • utveckla nya kvaliteter hos dig själv
  • stärka redan befintliga drag
  • hitta ditt unika uttryck
  • avidentifiera dig från beteenden som begränsar dig
  • titta närmare på dina mönster i vissa relationer eller specifika situationer.

Vi bär alla med oss mönster, roller, attityder, försvar och beteenden som vi lagt på oss under livets gång, värderingar och förhållningssätt till olika saker och ting.

Många av dessa kan präglas av vår uppväxt, våra föräldrars åsikter och omgivningens förväntningar på oss. En del medvetna en del omedvetna.

Inte sällan hör man uttryck som

”man är den man är” eller ”jag har alltid varit och kommer alltid vara sådan”.

Psykosyntesens synsätt är att du genom ökad medvetenhet om dig själv och dina livsmönster kan urskilja vilka personlighetsdrag som gynnar respektive begränsar dig i ditt vuxna liv. Du får genom terapin möjlighet att synliggöra dessa och behoven bakom, det blir tydligt för dig vad du vill förstärka, behålla och förändra eller hur du bäst ska kunna utnyttja och använda dig av dina förutsättningar.

Syftet är att du ska hitta ditt unika uttryck, din fulla potential och välja hur du vill vara istället för att agera utifrån impulser.

Genom att leva utifrån den du vill vara kan du känna ökat välbefinnande och meningsfullhet med ditt liv!