Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Metod / Psykosyntes

Psykosyntes 

Psykosyntesen ser människan som en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med varandra. Hur samspelet fungerar är avgörande för hennes mående psykiskt och fysiskt. Det är den moderna psykologins uppgift att bidra till att människan får alla sina till synes motstridiga krafter i balans och harmoni. Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har sin egen potential till utveckling. Det är en metod för självförverkligande, för den som vägrar att förbli slav åt inre el yttre påverkan, för den som är besluten att bli herre över sitt eget liv.

Detta är grunden i Dr Robert Assagiolis psykologi.

En hoppfull psykologi

Oavsett om du fått en diagnos, lever med ett missbruk el fått ngn annan stämpel ser psykosyntesen alltid mer än detta i dig och riktar sig till det sunda inom dig, dina styrkor, förmågor, tillgångar och möjligheter. 

Fokus på potential

Psykosyntesen är en utvecklingsorienterad psykologi där man fokuserar på det friska hos människan. Istället för att se våra personliga svårigheter som begränsningar ser man våra brister och tillkortakommanden som en stor utvecklingspotential. I varje svårighet vi upplever finner vi fröet till personlig utveckling och mognad. Denna mognad spelar roll för vår relation till oss själva och till andra individuellt och i grupp.

Viljan som drivkraft

Om livet ska kännas meningsfullt och vi ska känna oss tillfreds är det viktigt att vi respekterar och lyssnar till vår vilja. Viljan talar om för oss i vilken riktning vi ska gå när vi är i balans med oss själva. Ändå är det påfallande ofta så att vi tappar bort den på vägen, vi kanske är för stressade för att känna efter, har anpassat bort den för någon annans vilja el bara inte fått lära oss att använda den. Psykosyntesen vägleder dig tillbaka till din Vilja som är central för att du ska kunna förverkliga det liv du vill leva. 

Dåtid – Nutid – Framtid – ett viktigt samspel

Obearbetade händelser, trauman och otillfredsställda behov följer med oss i vårt undermedvetna och påverkar oss oavsett om vi minns dem eller ej. Oftast leder nedtryckta känslor till nedstämdhet, oro och ångest. 

Det är som ett otvättat sår, vi kan plåstra om det på ytan men har vi inte rengjort på djupet kommer det inte att läka tillfredställande utan att göra sig påmint på ett el annat vis. Precis som vi har ett kroppsligt minne tex muskelminne så är vi berikade med ett psykologiskt minne. Det vi varit med om lagras där och påverkar oss. Ibland förstår vi inte varför vi alltid blir djupt berörda av vissa saker el djupt upprörda över andra. Att kartlägga behoven bakom beteendet är berikande för din självinsikt och dina relationer.

Psykosyntesen tar hänsyn till människans förflutna, människans nuvarande situation och människans framtid. Att identifiera dina livsmönster gör dig till en mer medveten människa där du kan välja vem du vill vara, vad du vill ha kvar och vad du vill frigöra dig ifrån. Du blir på så vis dirigenten i ditt eget liv och inte slav under pålagda el ärvda livsmönster. Det handlar om att identifiera avidentifiera och transformera.

Bakgrund

Roberto Assagioli (1888 – 1974 ) Italiensk psykiater som i början av seklet formulerade psykosyntesens teorier. Som lärjunge till Freud var han tidigt engagerad i den psykoanalytiska rörelsen och både Jung och Freud kom att se honom som den Italienska psykoanalysens ledare. Assagioli bröt sig dock ur den freudianska ortodoxin då han ansåg att den var begränsade och lade för stort fokus på det sjuka hos människan. Han ville se sina klienter som i grunden friska men som tidvis kunde fungera sämre och hamna i ohälsa. Han skapade därför en öppen psykologi som skulle omfatta hela människan och inte delas upp i psyke kropp och själ. En modell där han menade att ”vi har allt vi behöver, vår uppgift är att sätta ihop det och använda det på rätt sätt.”

Psykosyntesen är en modell där influenser från den västerländska psykologin kombineras med delar av den österländska filosofin.