Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Nedstämdhet / Depression

  • Upplever du tillvaron mörk och meningslös?
  • Känner du dig likgiltig och låg på energi?
  • Har du förlorat din nyfikenhet och glädje över saker som du brukade tycka om?
  • Känner du dig ledsen och ensam?
  • Har du svårt att se hoppfullt på framtiden?

Nedstämdhet är ett tillstånd vi alla hamnar i någon gång under vårt liv, det är naturligt och handlar oftast om livsomställningar och övergångar av olika slag som vi ska förhålla oss till på nytt. Oftast tar vi oss igenom dessa på egen hand men ibland gör vi inte det.

En längre tids nedstämdhet kan leda oss in i en depression.

Detta sker succesivt och det är inte alltid vi och vår omgivning märker förändringarna för en vi väl är där. Inte sällan drar den deprimerade sig undan sin omgivning för att denna har brist på lust och ork. Det kan även vara så att omgivningen drar sig undan för att den deprimerade upplevs som negativ, besvärlig eller för att de tror att den drabbade vill vara ifred. Att vara deprimerad innebär att perspektiven förändras, ofta ser man på saker utifrån en mörk plats där man upplever sig utestängd från livet självt.

I samtalsterapi får du möjligheten att prata av dig om dina tankar och känslor. Du blir lyssnad på, sedd och bekräftad i din upplevelse.

Ibland behöver man bearbeta något för att kunna komma till acceptans. När acceptansen har skett öppnas möjligheten att hitta nya vägar framåt.

Tillsammans med terapeuten får du vidare tillgång till olika övningar och metoder som syftar till att bryta ditt tillstånd och succesivt hitta hopp, mening och syfte med ditt liv igen.

Är du anhörig till någon som är deprimerad kan du också höra av dig. Viktigt är att ha ett hoppfullt förhållningssätt och påminna om att det finns vägar ut.

Går du i tankar att avsluta ditt liv? Jag talar gärna med dig men kommer också att rekommendera dig vidare till vården,  psykiatrisk akutmottagning eller 112. Du är välkommen att använda dig av samtalsterapin parallellt eller höra av dig i ett senare skede.