Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Samtalsterapi

En helhetstäckande metod med många olika utgångspunkter.

Samtalsterapi är till för Dig som

 • vill ge dig själv möjligheten att utvecklas som människa
 • vill finna din kraft, ditt unika uttryck och din potential 
 • vill öka din självkännedom för att finna meningsfullhet i livet

Likväl riktar samtalsterapin sig till Dig som behöver

 • stöd att hantera en kris
 • ta dig ur ett dåligt mående
 • förändra ett destruktivt beteende
 • förbättra dina relationer 
 • öka ditt självvärde. 


Med nutidens samhällsnormer och tysta förväntningar är det lätt att tillvaron blir kravfylld, vi hinner sällan stanna upp och reflektera och känna in oss själva och våra behov. I detta klimat är det lätt att vi tappar bort oss själva. Kanske du vaknar upp och upplever att du inte lever det liv du egentligen vill leva. Du kan uppleva tristess och likgiltighet eller söker du ständigt efter kickar och har svårt att slå dig till ro. Kanske bär du på en inre längtan efter att förändra din tillvaro på det inre el yttre planet. Inte sällan båda då dessa på ett el annat vis hänger samman.

Livet innebär för oss alla någon gång förändringar, förluster och svårigheter som berör oss på ett djupare plan. Det kan röra sig om allt ifrån en skilsmässa, en fysisk el känslomässig utbrändhet, utanförskap, sorg, svek, sjukdom, el någon annan smärtsam upplevelse som gör att vi hamnar i en personlig kris. Ibland leder denna till psykisk ohälsa som tex, nedstämdhet, ångest, oro och stress. Det kan vara svårt att på egen hand ta sig genom vissa skeenden och då kan det hjälpa att tala med en professionell samtalsterapeut.

Att få sätta ord på sin upplevelse och bli mött i denna blir starten på att nysta upp i det som känns jobbigt och hitta nya sätt att hantera det på.

Genom aktivt lyssnande, öppna frågor och särskild samtalsmetodik sätter terapeuten sig in i din situation och vägleder dig genom din process.

Samtalet utgör större delen av terapin.

I bland kan olika övningar vara till hjälp som tex

 • fysisk el mental avslappning
 • gestaltövningar
 • relationella övningar
 • bild
 • mindfulness övningar
 • vägledda visualiseringar och meditationer. 


Anpassat för just Dig och din situation.

För att samtalsterapin ska göra dig rättvisa och fungera långsiktigt tar vi hänsyn till både din bakgrund, din nuvarande situation samt din framtid - visioner mål och drömmar.

Du har alla redskapen inom dig för att må bra, samtalsterapin vägleder dig till dem.

Med din motivation och terapeutens kunskaper ökar medvetenheten om Dig själv på ett djupare plan.

När du kan se bakgrunden till dina livsmönster tankar känslor och beteenden, kan du också förändra dem som inte längre gynnar dig, frigöra dig från attityder, roller och beteenden som kanske kommit att begränsa dig i relationer, olika situationer och livsval. De nya insikterna om dig själv och den nya förståelsen gör ofta att ditt självvärde ökar och du blir mer sann mot dig själv, då får du lättare för att stå upp för det du vill och göra val utifrån din egen vilja.

Livet blir enklare och roligare och du mer rustad att möta framtida utmaningar!

Samtalsterapi är helt enkelt en investering i dig själv.

Kontakta Younic